Giải thưởng


Cơ cấu giải thưởng:

STT

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Giá trị

(VND)

Số lượng

Thành tiền

(VND)

1

Ngày

Thẻ cào MobiFone

100.000

180*

18.000.000

2

Tuần

Tiền mặt

10.000.000

13

130.000.000

3

Chung cuộc

Tiền mặt

200.000.000

01

200.000.000

Tổng

194

348.000.000

Lưu ý:

- Giải khuyến khích được trao thưởng thông qua hình thức nạp thẻ trực tuyến.

- (*)Số lượng giải thưởng khuyến khích có thể thay đổi, tùy thuộc vào số lượng khách hàng đáp ứng